Kaulille FC in rouw

Onze goede vriend, Door Bussels, lid van de Algemene Vergadering Kaulille FC vzw, is op 10 juni overleden. Hij was de echtgenoot van wijlen Alda Boonen, vrijwilligster van KFC.
Door was steeds een fervent supporter van KFC en een toegewijd medewerker.
Wij bieden in naam van onze Raad van Bestuur, de familie, vrienden en kennissen onze oprechte deelneming aan.
Raad van bestuur KFC